Translated by Google Translate

NL EN US DE FR PL CZ ES PT IT SE HU GR RO SK JP CN AE IL

E & R Classics
Kleiweg 1 5145NA Waalwijk, Nizozemsko
+42 (0) 776 606 374

Říjen 3 (Německý den jednoty) OTEVŘENO - Neděle Říjen 4 EXTRA OTEVŘENO (12: 00-16: 00)

Prohlášení o ochraně soukromí

E & R Classics, dceřiná společnost Vítězství Klasický Auta BV ve Waalwijku, odpovídá za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme:
E & R Classics zpracovává vaše osobní údaje, když používáte naše služby a / nebo nám poskytnete své osobní údaje. Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují:
• Adresa;
• Telefonní číslo;
• Emailová adresa;
• Rod;
• Číslo bankovního účtu;
• zpracování platby;
• další osobní údaje, které nám poskytnete, například prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, prostřednictvím korespondence a telefonicky;
• zaslání našeho informačního bulletinu a / nebo propagačního prospektu;
• Možnost volání nebo odeslání e-mailu v případě, že je to nezbytné pro poskytnutí našich služeb;
• Informovat o změnách našich služeb a produktů;
• Nabízet vám možnost reagovat na náš informační bulletin;
• Dodat zboží a služby

E & R Classics zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:
E & R Classics nevyžaduje žádné rozhodnutí založené na automatizovaném zpracování, na záležitostech, které mohou mít (významné) důsledky pro lidi. Jedná se o rozhodnutí přijatá počítačovými programy nebo systémy bez zásahu osoby.

Jak dlouho ukládáme osobní data:
Vaše osobní údaje uchováváme v zabezpečeném prostředí, dokud se nepřihlásíte nebo nás neoznámíte, abyste vymazali data. Společnost E & R Classics neuchovává vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou vaše data shromažďována.

Sdílení osobních údajů se třetími stranami:
Obecně nesdílíme osobní údaje s třetími stranami, pokud nám neudělíte povolení ani nás výslovně nepožádáte. E & R Classics neprodává vaše údaje třetím stranám. E & R Classics poskytuje údaje jen tehdy, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy nebo splnění zákonných povinností. E & R Classics a společnosti přidělené společností E & R Classics pro zpracování vašich dat uzavřely dohodu o zpracování dat, která zajistí stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich dat. K těmto operacím zpracování zůstává odpovědný E & R Classics.

Cookies nebo podobné techniky, které používáme:
E & R Classics používá pouze technické a funkční cookies. Obecně nepoužíváme analytické soubory cookie, které porušují vaše soukromí. Cookie je malý textový soubor, který je uložen v počítači, tabletu nebo smartphonu při první návštěvě webových stránek. Cookies, které používáme, jsou nezbytné pro technické ovládání webových stránek a pro snadné použití. Tyto soubory cookie zajišťují, že web funguje správně, například zapamatujete si preferovaná nastavení. Také můžeme optimalizovat naše webové stránky. Můžete nastavit váš internetový prohlížeč, abyste zrušili nastavení souborů cookie a pokud chcete, odeberte cookies, které byly nastaveny našimi webovými stránkami.

Zvláštní a / nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme:
Naše webové stránky a / nebo služba nemá v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek, kteří jsou mladší než 16 let. Nemůžeme ovšem ověřit věk, proto se rodiče povzbuzují, aby se podíleli na on-line aktivitách svých dětí, aby se předešlo shromažďování údajů o nezletilých bez souhlasu rodičů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme shromáždili osobní informace o nezletilé osobě, kontaktujte nás na adrese administration@erclassics.com takže tyto informace můžeme smazat.

Zobrazení, úpravy nebo mazání dat:
Každý zákazník nebo návštěvník webu má právo prohlížet, upravovat nebo mazat své osobní údaje. Kromě toho máte právo odvolat svůj souhlas nebo namítat na zpracování vašich osobních údajů společností E & R Classics. Máte také právo přenosu dat. Můžete požádat o získání kopie osobních údajů v běžně používaném elektronickém formátu, abyste je mohli spravovat a přesunout. Můžete zaslat žádost o přístup, změnu, smazání, přenos vašich osobních údajů, žádost o zrušení vašeho souhlasu nebo námitku ohledně zpracování vašich osobních údajů na adresu: administration@erclassics.com

Jak zajistíme vaše osobní údaje:
E & R Classics zaujme ochranu vašich dat velmi vážnými a přijme vhodná opatření k zabránění zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu nebo změnám a nežádoucímu odhalení. Pokud máte podezření, že vaše data nejsou bezpečná nebo že existují náznaky zneužití, kontaktujte společnost Maartje Praag na adrese administration@erclassics.com

Naše kontaktní údaje:
Webová stránka: www.erclassics.com
Adresa: Kleiweg 1, 5145 NA Waalwijk
Telefon: + 31 (0) 416 75 13 93
E-mail: administration@erclassics.com
Funkční pracovník: paní Maartje Praag (administration@erclassics.com)